« Klicka här för att gÃ¥ tillbaka till virtualinternets hemsida

Friskrivning av garantier och ansvarsbegränsning

Denna webbplats tillhandahålls av Virtual Reality VOF på en 'as is' och 'as available' basis. Det finns ingen form av förening, godkännande eller godkännande för en del av de företag som äger logotypen som det virtuella Internet klickar & GO! startsidan tillhandahåller maskhål för. Det virtuella Internet-klick & GO! startsidan är frihjärtad för att ge dig det grundläggande behovet av vilken gratis information har att erbjuda dig, oavsett om din regering håller med eller inte. Logotypen som du ser på Click & GO på virtuella Internet! startsidan används för detta ändamål på ett ärligt och uppriktigt sätt.

Klicka & GO på virtuella Internet! startsidan har ingen bindning eller anknytning av något slag till lagliga ägare av dessa logotyper.

Vi kan inte garantera tillgängligheten till webbplatssidor som du kan ha länkt till genom ett maskhål på det virtuella Internet-klick & GO! startsida.

Klicka & GO på virtuella Internet! startsidan ger inga framställningar eller garantier av något slag, uttryckligen, underförstådd eller underförstådd, vad gäller driften av denna webbplats eller maskhålen, information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats. Du godkänner härmed att din användning av denna webbplats sker på egen risk.

I den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag klickar du på virtuella Internet & GO! startsidan friskriver sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till, underförstådda garantier för försäljningsbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Det virtuella Internet-klick & GO! startsidan garanterar inte att denna webbplats eller dess servrar är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Det virtuella Internet-klick & GO! startsidan är inte ansvarig för skador av något slag som uppstår till följd av användningen av dessa webbplatser, inklusive, men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, straffande och följdskador.

Övrigt

Virtual Reality VOF och du är oberoende enheter, och ingenting i Virtual Internet click & GO! startsida Villkor, eller genom användning av någon av maskhålen på det virtuella Internet click & GO! startsida, skapar alla partnerskap, joint venture, byrå, franchise, säljrepresentant eller anställningsförhållande mellan Virtual Reality VOF och dig.

Dessa virtuella Internet-klick & GO! startsida Villkor ersätter alla tidigare avtal relaterade till din användning av maskhål på det virtuella Internet click & GO! startsidan och representerar hela avtalet mellan Virtual Reality VOF och dig när det gäller din användning av maskhål på Virtual Internet click & GO! startsida.

Virtual Reality VOF ansvarar inte för innehållet eller sekretesspolicyn på webbplatser som det kan länka till genom maskhålen på Click & GO på virtuella Internet! startsida.